Seminarium "Nauka z pasją"

Seminarium "Nauka z pasją"

Serdecznie zapraszamy na Seminarium Kół Naukowych, które odbędzie się 3.12.2015 r. w Auli GM (Gmach Mechaniki, ul. Jachowicza 2).

Program Seminarium:

16.30 – Rozpoczęcie i oficjalne otwarcie Seminarium

16.40 – 17.00 - Arkadiusz Kamiński Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN Orlen S.A., Paweł Koziczyński, PKN Orlen S.A.: Oczyszczanie gazów odlotowych z obiektów energetycznego spalania na przykładzie elektrociepłowni PKN Orlen S.A.

17.00 – 17.15 – Zbigniew Bor Prezes Zarządu TECHNIK Polska Sp. z o.o., Artur Rusinowicz - Intergraph: Zintegrowane projektowanie w przemyśle rafineryjnym na podstawie oprogramowania firmy INTERGRAPH

17.15 – 18.45 – prezentacje kół naukowych

- Koło Naukowe Budownictwa KONSTRUKTOR: Planowane utworzenie skwerku studenckiego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

- Koło Naukowe SONDA: Super Opcja Na Działalność Akademicką – działalność KN SONDA w minionym roku akademickim

- Koło Naukowe Fotografii i Filmu CAMERA: Działalność wczoraj i dziś koła naukowego Fotografii i Filmu

- Płockie Naukowe Koło Chemików: Nauka Chemii z Pasją

- Koło Naukowe Inżynierii Środowiska: 35-lecie Sympozjum AQUA

- Studenckie Forum BCC: Studenckie Forum - ku lepszej przyszłości.

18.45 – spotkanie w siedzibie Studenckiego Centrum Nauki

Sponsorem Seminarium jest PKN ORLEN S.A.

logo ORLEN