Rekrutacja do II edycji szkoleń

Rekrutacja do II edycji szkoleń

Rekrutacja studentów w Zadaniu 37 pn. „Szkolenia zawodowe dla studentów z zakresu odnawialnych źródeł energii” realizowanym w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolenia w Edycji II przewidziane do realizacji w semestrze zimowym r. akad. 2022/2023.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Termin rekrutacji: od 14 czerwca 2022r., godz. 10:00 do 28 czerwca 2022 r., godz. 18:00

W Etapie 1 przewidziano przeprowadzenie szkoleń na uprawnienia zawodowe z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (grupa G1), cieplnych (grupa G2) i gazowych (grupa G3). Szkolenia te zakończą się egzaminami przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną, których pozytywny wynik potwierdza nabycie uprawnień.

Szkolenia w tym etapie przewidziane są do realizacji między 8 października a 26 października br. w dniach tygodnia: sobota-niedziela-poniedziałek (po 8 h) oraz wtorek i czwartek (popołudnia - po 4 h). Każde szkolenie Etapu 1 to 30 godzin lekcyjnych szkolenia. Egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne przewidziane są w październiku.

W Etapie 2 zaplanowano szkolenia zawodowe z odnawialnych źródeł energii: systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła - realizacja do 15 grudnia br. 

Każde szkolenie Etapu 2 to 32 godziny lekcyjne zajęć.

W każdym etapie szkolenia realizowane są częściowo jako stacjonarne oraz zdalne, za wyjątkiem części praktycznej szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła - tylko stacjonarnie.

Wstępne wyniki rekrutacji będą znane na początku lipca. Listy uczestników szkoleń będą znane na pod koniec września - po uzyskaniu potwierdzenia statusu studentów. Uczestnikami szkoleń będą studenci spełniający wymagania formalne określone w regulaminie rekrutacji, po złożeniu oświadczeń uczestników projektu, akceptacji harmonogramu szkoleń i wypełnieniu ankiety pre-testu. W przypadku wolnych miejsc na szkolenia Edycji II możliwe jest przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej przed ich rozpoczęciem.

Liczba uczestników ograniczona jest wielkością grup szkoleniowych oraz środków przeznaczonych na wsparcie w Zadaniu 37.

Pasek-logo (1)