Programy stażowe do ORLEN Paliwa

Programy stażowe do ORLEN Paliwa

Programy stażowe do ORLEN Paliwa w ramach programu prowadzonego przez PKN Kierunek ORLEN

Osoby  zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów: 

  • wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym
  • spotkanie rekrutacyjne autorów najlepiej zrealizowanych case studies z przyszłym opiekunem
  • informacja o zakwalifikowaniu na staż
  • rozpoczęcie 6. miesięcznych staży

Oferty stażu

Staż w obszarze Biura Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa (Płock)

Staż w obszarze Działu Inwestycji i Utrzymania Ruchu

Staż w obszarze Działu Planowania i Kontrolingu

ORLEN Paliwa to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN specjalizująca się w hurtowej sprzedaży produktów paliwowych, m in benzyn (PB 95 PB 98 olejów napędowych, oleju napędowego grzewczego, propanu, butanu oraz mieszaniny propan butanu ( gazu ziemnego i energii elektrycznej Firma zajmuje się również kompleksowym wykonywaniem instalacji przemysłowych na gaz płynny wykorzystywanych w celach grzewczych oraz w procesach technologicznych Spółka posiada kilka Regionów Sprzedaży zlokalizowanych na terenie Polski, poza tym dysponuje siecią Terminali LPG, m in Terminalem Morskim LPG w Szczecinie Firma jest Organizatorem Programów Paliwa BAQ i QGAZ oraz Sieci Autoryzowanych Dystrybutorów Ekotermu Plus.

Więcej ofert stażowych na stronie: www.orlen.pl/kariera