Profesjonalna obsługa klienta - bezpłatne warsztaty

Profesjonalna obsługa klienta - bezpłatne warsztaty

Wojewódzki Urząd Pracy oraz Biuro Karier zapraszają studentów i absolwentów na warsztaty nt. „Profesjonalna obsługa klienta”, które odbędą się 17 listopada 2017 r. w godz. 11:00-15:00 w Gmachu Głównym PW Filii w Płocku.

ZAPISY

Klient jest kluczowym odbiorcą usług bądź towarów każdej firmy. Budowanie odpowiednich relacji z klientami stanowi obecnie jedno z głównych wyzwań nowoczesnej firmy. Celem szkolenia jest wskazanie takich możliwości i form obsługi, które sprawią, że nie tylko klienci będą usatysfakcjonowani z obsługi i będą z przyjemnością wracać do ciebie i Twojej firmy, ale również ty będziesz zadowolony z siebie i z tego, że potrafisz to zrobić. Dowiesz się, jak lepiej zrozumieć osobowość klienta, trafniej oceniać jego zachowanie i reagować z większym wyczuciem, przez co łatwiej będzie Ci zbudować pozytywną relację z nim. Zajęcia przeznaczone są dla studentów i absolwentów Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

 

 

Program:

 1. Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta
  • Jakość obsługi klienta a pozycja firmy na rynku
  • Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
  • Kompetencje pracownika obsługi klienta
 2. Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem
  • Nastawienie – fundament pozytywnych relacji
  • Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami?
  • Trafne spostrzeganie i ocena innych
 3. Psychologia obsługi klienta
  • Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta
  • Typologia klientów
  • Strategie obsługi klienta
 4. Trudne sytuacje w kontaktach z klientami
  • Diagnoza zarzutów klienta
  • Trudna sytuacja jako statystycznie nieuchronny element pracy
  • Uprzedzanie i rozwiązywanie obiekcji i zastrzeżeń klienta
  • Pomyślne rozwiązania sytuacji trudnych
  • Narzędzia asertywności i ograniczania skutków stresu
 5. Savoir – vivre w pracy
  • Zasady doboru ubioru na każdą okazję
  • Zasady prezentacji (przedstawiania) i witania gości
  • Telefon w firmie
  • Kultura języka
  • Zasady prowadzenia korespondencji elektronicznej
  • Wygląd miejsca pracy 

Prowadząca: Magdalena Mućka

Psycholog, doradca zawodowy, trener warsztatu umiejętności społecznych. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Warsztat trenerski doskonaliła w Szkole Trenerów. Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii. Od 9 lat pracuje w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia z zakresu podejmowania decyzji zawodowych i skutecznego radzenia sobie na rynku pracy, a także zajmuje się diagnozą predyspozycji zawodowych klienta z zastosowaniem standaryzowanych metod psychologicznych.

Warsztaty są bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału.