Prezentacja projektu odbudowy źródełka "Lewek"

Prezentacja projektu odbudowy źródełka "Lewek"

Studenci kierunku Budownictwo 15 grudnia 2021 r. gościli w Urzędzie Miasta Płocka, gdzie na zaproszenie wiceprezydenta Piotra Dyśkiewicza mieli okazję zaprezentować koncepcje odbudowy historycznego źródełka Lewek w  nowoczesnej odsłonie.

W ramach zajęć prowadzonych przez dr. Piotra Gryszpanowicza, studenci przygotowali 2 warianty odbudowy źródełka - wersję historyczną i nowoczesną. Obie z nich zostały zaprezentowane na spotkaniu, w którym oprócz wiceprezydenta udział wzięli m.in. dyr. Maja Syska-Żelechowska, dyr. Krzysztof Gawin i Miejska Konserwator Zabytków Ewa Dobek. Uczestnikom spotkania szczególnie do gustu przypadła nowoczesna wersja źródełka, która być może zostanie zrealizowana. Jest do tego wspaniała okazja, gdyż w przyszłym roku Płockie Wodociągi będą obchodziły 130. rocznicę swojego istnienia.

spotkanie UMP
spotkanie UMP_6
spotkanie UMP_8
spotkanie UMP_12
lewek archiwum