Praktyki u Marszałka

Praktyki u Marszałka

Już po raz czwarty, marszałek województwa mazowieckiego, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów mazowieckich uczelni wyższych, otwierając przed nimi szansę zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. Od 9 kwietnia 2018 r. rusza nabór na IV edycję programu „Praktyki u Marszałka” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Praktyki adresowane są do studentów, którzy ukończyli pierwszy rok studiów licencjackich/inżynierskich, tzn. są studentami co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych, zameldowanych na pobyt stały i studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie województwa mazowieckiego. 

Z uwagi na charakter działalności Urzędu preferowane kierunki studiów to: 

 • prawo
 • Administracja
 • Zarządzanie
 • Ekonomia i finanse 
 • Ochrona środowiska
 • Geodezja
 • Rolnictwo
 • Geologia
 • Polityka społeczna
 • Geografia
 • Kulturoznawstwo 

Na praktykantów czeka 100 miejsc w 12 departamentach i 5 delegaturach Urzędu: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Praktyki odbywają się  lipcu, sierpniu i wrześniu 2018 r. Każdy ze studentów może uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce.

Wniosek o przyjęcie na praktykę można składać od 9 kwietnia do 27 kwietnia 2018 r. 
Należy wypełnić formularz, który będzie dostępny w postaci elektronicznej, wydrukować dokument, podpisać i przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na adres: ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa lub złożyć osobiście w punktach Kancelarii Ogólnej Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu: przy ulicy Jagiellońskiej 26 (parter), przy ulicy Okrzei 35 (IV piętro pokój 424A), w delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Więcej informacji PRAKTYKI U MARSZAŁKA