Praca wakacyjna dla studentów w Niemczech

Praca wakacyjna dla studentów w Niemczech

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku prowadzi nabór kandydatów do pracy wakacyjnej w Niemczech w 2018 roku. Osoby zainteresowanie proszone są o zgłaszanie się do WUP w Płocku ul. Kolegialna 19 pok. 14 do dnia 12 stycznia 2018 r. w godz. 800- 1600

O zatrudnienie wakacyjne mogą ubiegać się:

  • studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych)
  • znający język niemiecki
  • deklarujący gotowość do pracy w okresie co najmniej dwóch miesięcy

Kandydaci powinni przygotować następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub dokument potwierdzający zameldowanie
  • legitymację studencką

Więcej informacji udziela Wojewódzki Urząd Pracy.  

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 
Filia w Płocku
09-402 Płock,
ul. Kolegialna 19
tel. (24) 264 03 75/76
plock@wup.mazowsze.pl