Pomoc psychologiczna dla studentów i pracowników PW

Dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników PW Filii w Płocku dostępna jest nieodpłatna pomoc psychologa. 

Pomocy udziela Aneta Borowska - absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie szkoli się na czteroletnim akredytowanym szkoleniu w Instytucie Analizy Grupowej w Rasztowie. Doświadczenie zawodowe zdobyła w angielskim domu opieki z osobami starszymi i zaburzonymi psychicznie. W Polsce w warsztatach terapii zajęciowej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w środowiskowym domu samopomocy z osobami zaburzonymi psychicznie, prowadziła indywidualne i grupowe zajęcia z uczniami szkoły podstawowej i średniej. Pracowała jako psycholog w Ośrodku Rehabilitacyjnym, w którym prowadziła indywidualne zajęcia z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, a także udzielała pomocy psychologicznej ich rodzicom i opiekunom. Stara się ciągle doskonalić swój warsztat poprzez udział w różnych szkoleniach i kursach. Wyznaje zasadę, że podstawą szczęśliwego i pełnego życia jest stały rozwój, gdyż jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana!

Oferowane formy pomocy:

 • rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne,
 • udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka,
 • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych,
 • psychoedukacja,
 • konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy.

Kontakt:

 • Aneta Borowska
 • Gmach Mechaniki pok. 68
 • e-mail: aneta.borowska@pw.edu.pl
 • tel. 691 390 095 

 

Dyżury:

 • Poniedziałek 08:30-16:30
 • Wtorek 8:30-12:30
 • Środa 10:30-18:30