Podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej, dziekanaty wydziałów oraz Dział Badań i Analiz CZIiTT po raz piąty przeprowadziły badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów. Wśród jego uczestników znalazły się 1242 osoby, które w ostatnich latach ukończyły naszą Uczelnię, przede wszystkim absolwenci z rocznika 2014/2015.

Prezentacja wyników

Badanie pokazuje, jak radzą sobie na rynku pracy. Wnioski wypływające z przeprowadzonych ankiet udowadniają wysoki poziom kształcenia na Politechnice Warszawskiej i świetne przygotowywanie młodych ludzi do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Aż 62% uczestników badania jest zatrudnionych na umowę o pracę, z tego 65,3% w firmach o zasięgu międzynarodowym. Dziewięciu na dziesięciu wykonuje zajęcie związane z ukończonymi studiami, dwie trzecie pracuje jako specjaliści.

Średnie miesięczne wynagrodzenie absolwentów zatrudnionych na umowę o pracę wynosi 5,15 tys. zł. Najwyższe zarobki sięgają 40 tys. zł.

7,5% wszystkich uczestników ankiety prowadzi własną firmę, 62,4% założyło ją po obronie pracy dyplomowej, a 35,5% jeszcze w czasie studiów na PW.

Jedna czwarta badanych w ogóle nie musiała pracy szukać, bo została zatrudniona z inicjatywy pracodawcy albo firmy HR, kolejne 36,3% znalazło interesującą posadę w mniej niż miesiąc. 

Absolwenci pozytywnie oceniają naukę na Politechnice. Połowa z nich wybrałaby dzisiaj ten sam kierunek, a kolejne 27,1% zdecydowałoby się na inne studia, ale także prowadzone na naszej Uczelni. Zdaniem połowy respondentów dyplom PW ma duży lub bardzo duży wpływ na zwiększenie szans na znalezienie dobrej pracy.

Warto także dodać, że aż dziewięciu na dziesięciu biorących udział w badaniu jest zadowolonych ze swojego życia.

MKZA jest badaniem ilościowym, realizowanym z zastosowaniem metody sondażu. W badaniach wykorzystano technikę ankiety internetowej, narzędziem badawczym był kwestionariusz dostępny on-line do samodzielnego wypełnienia. Ankieta została przeprowadzona za pomocą systemu ankietowego LIMEsurvey w dniach od 1 kwietnia do 4 maja 2016.