Płockie Naukowe Koło Chemików uczy na Litwie

Płockie Naukowe Koło Chemików uczy na Litwie

W ramach projektu „Koła Naukowe uczą na Litwie", realizowanego przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, dwójka studentów z Płockiego Naukowego Koła Chemików działającego przy Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku:

  • Paulina Pięta i
  • Jakub Dołowski

prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży szkoły w Suderwie i Rostynianach na Litwie.

W dniach 7-12 września studenci z trzech kół naukowych Politechniki Warszawskiej prowadzą szereg prezentacji oraz lekcji dla dzieci i młodzieży ze szkoły na Litwie. Uczniowie biorą udział m.in. w pokazach chemicznych oraz tworzą modele samochodów i testują je w tunelu aerodynamicznym.

Akcja ma na celu popularyzację nauk ścisłych oraz zachęcenie młodzieży do studiowania w uczelniach technicznych.

Studenci uczą na Litwie 1
Studenci uczą na Litwie 2
Studenci uczą na Litwie 3

 Źródło: http://l24.lt, www.pw.edu.pl, PNKCh