Naukowy poligon solarny

Naukowy poligon solarny

W dniu 13 grudnia br. studenci z kierunków Inżynieria środowiska oraz Budownictwo, członkowie studenckich Kół Naukowych uczestniczyli w NAUKOWYM POLIGONIE SOLARNYM zorganizowanym w ramach porozumienia o współpracy między Politechniką Warszawską Filią w Płocku a firmą BUDMAT Bogdan Więcek.

W ramach wyjazdu studenci odwiedzili Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Kobiernikach, poznając poszczególne etapy związane z unieszkodliwianiem odpadów oraz zapoznali się z realizacją budowy farmy solarnej z 3300 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 1MW, zlokalizowanej na zrekultywowanym terenie składowiska odpadów. Celem głównym zrealizowanej inwestycji jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii wykorzystywanej przez Zakład Produkcyjny w Kobiernikach oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, w tym CO2, w wyniku zastąpienia zieloną energią, energii produkowanej przez tradycyjne elektrownie węglowe. 

 

Podczas NAUKOWEGO POLIGONU SOLARNEGO ze strony BUDMAT  o realizacji inwestycji opowiadał mgr inż. Adrian Brudnicki, kierownik budowy. Z Politechniki Warszawskiej udział wzięli dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska, mgr inż. Karolina Wójcicka oraz dr inż. Sławomir Grabarczyk. 

 

Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku. Polecamy: