Nagrody Przewodniczącego MOIIB wręczone

Nagrody Przewodniczącego MOIIB wręczone

W dniu 25 listopada br. w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zostały wręczone nagrody Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za najlepsze prace dyplomowe wykonane przez absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku z kierunku Budownictwo. 

Nagrody osobiście przekazał Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Roman Lulis w obecności Pani Prorektor PW prof. Renaty Walczak.

Nagrody otrzymali:

  • mgr inż. Joanna Magdalena Wicher za pracę pt. „Projekt wykonania konstrukcji żelbetowej parkingu wielopoziomowego” wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. Romana Marcinkowskiego, prof. uczelni,
  • mgr inż. Damian Marcin Zalewski za pracę pt. „Projekt wykonania konstrukcji żelbetowej obiektu z analizą efektywności wykorzystania deskowań systemowych” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Anny Krawczyńskiej-Piechna,
  • inż. Artur Wojciech Kiljan za pracę pt. „Opracowanie uproszczonej metody projektowania słupów w układach ramowych”, wykonaną pod kierunkiem dra inż. Piotra Wilińskiego i dra inż. Piotra Dolnego,
  • mgr inż. Konrad Gałczyński za pracę pt. „Analiza możliwości lokalizacji, budowy i eksploatacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Słupno” wykonaną pod kierunkiem dr inż. Hanny Bauman-Kaszubskiej.
 
MOIIB nagrody (1)
MOIIB nagrody (4)
MOIIB nagrody (2)
MOIIB nagrody (7)
MOIIB nagrody (6)
MOIIB nagrody (3)
MOIIB nagrody (5)
MOIIB nagrody (8)

Dotychczas nagrody te były wpisane w scenariusz inauguracji roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną taka forma w tym roku była niemożliwa.