MS Office dla pracowników i studentów PW

MS Office dla pracowników i studentów PW

Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom i studentom Politechniki Warszawskiej oprogramowanie MS Office wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy. Każdy pracownik/student w ramach jednej licencji fizycznej ma możliwość zainstalowania, m.in. 5 kopii pakietu MS Office, np. na komputerze w pracy, w domu, tablecie, smartfonie.

 

office2

OGRANICZENIA

Do instalacji na komputerze potrzebne są uprawnienia administratora lokalnego. Należy zwrócić uwagę, iż zawarta umowa nie zezwala na instalację w laboratoriach komputerowych z uwagi na to, że program skierowany jest do pracowników. Zawarta umowa nie wpływa na inne programy Microsoftu, z których korzystają wydziały indywidualnie.

 

INSTALACJA

 • Studenci

Oprogramowanie można pobrać i aktywować ze strony Microsoft, logując się na stronie: http://portal.office.com. W okienku logowania wpisujemy swój adres e-mail i hasło, jakie używamy do studenckiej poczty elektronicznej.

Wszyscy studenci posiadają adresy poczty elektronicznej w formacie: numeralbumu@pw.edu.pl.

Parametry serwera studenckiego domeny pw.edu.pl:

Dostęp do poczty z adresu: https://portal.office.com

Login ID od tego roku to: nr_albumu@pw.edu.pl

Hasło:

 1. dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (małe litery)
 2. ostatnie 3 cyfry numeru albumu (indeksu)
 3. znak specjalny zależny od ostatniej cyfry numeru albumu (indeksu): 0 - ), 1 - !, 2 - @, 3 - #, 4 - $, 5 - %, 6 - ^, 7 - ?, 8 - *, 9 - (
 4. pierwsza litera imienia ojca (duża litera)
 5. pierwsza litera imienia matki (duża litera)

Uwaga: W haśle nie występują polskie znaki - zostały one zamienione na znaki "bez ogonków", czyli przykładowo zamiast Ł w haśle występuje L.
Przykładowo: Student Jan Kowalski urodzony w Warszawie, posiadający numer albumu 123456 o imionach rodziców Łucja, Adam posługuje się hasłem startowym: wa456^AL

Informacje dodatkowe:

Aby zalogować się do systemu trzeba posiadać aktywny status studenta w systemie USOS. Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od rejestracji rocznej, na niektórych wydziałach aktywny status studenta wygasa po każdym semestrze, a więc co semestr pracownik dziekanatu powinien wprowadzić studentowi rejestrację na nowy cykl dydaktyczny.

 • PRACOWNICY

W przypadku komputerów podłączonych do domeny Active Directory i posiadających wersję MS Office starszą niż Office 2013, potrzebę instalacji należy zgłosić do działu HelpDesk https://help.pw.plock.pl/. Instalację przeprowadzą upoważnieni pracownicy DTIiM. 

Pozostali pracownicy mogą pobrać i aktywować oprogramowanie ze strony Microsoft, logując się na stronie: https://login.microsoftonline.com/. W okienku logowania wpisujemy swój adres e-mail z domeny @pw.edu.pl, czyli imie.nazwisko@pw.edu.pl i hasło, jakie używamy do poczty elektronicznej. Osoby, które nie posiadają konta i adresu e-mail typu imie.nazwisko@pw.edu.pl mogą składać wnioski o założenie takiego konta do działu HelpDesk https://help.pw.plock.pl/ . 

 

KORZYŚCI – KONIECZNIE PRZECZYTAJ

W ramach jednej licencji fizycznej (tzw. CAL – Client Access License) użytkownicy mają możliwość skorzystania z poniższych funkcjonalności:

 • usługa poczty elektronicznej;
 • usługa kalendarza;
 • globalna książka adresowa;
 • subskrypcja pakietu licencji dostępowych do systemów stosowanych w Centrum Informatyzacji – Core CAL Suite.

Ponadto:

 • Najnowsze wersje aplikacji: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype dla firm, Publisher oraz Access;
 • Możliwość instalacji pakietu Office na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (w tym na iPad), a także na 5 smartfonach;
 • 1 TB osobistego miejsca na wirtualnym dysku OneDrive.