Laureaci Złotej Kredy 2020

Laureaci Złotej Kredy 2020

Dla dydaktyków z Politechniki Warszawskiej to wyjątkowe wyróżnienie, bo przyznają je studenci. W tym roku, ze względu na obostrzenia związane z pandemią, nie ma tradycyjnej Gali, podczas której zwycięzcy odbierają nagrody. Nie zmienia się jednak uznanie dla zaangażowania i pasji tych, którzy przekazują wiedzę i inspirują do pracy. 

Oto najlepsi prowadzący wykłady, ćwiczenia, laboratoria i projekty, zajęcia  oraz - po raz pierwszy w historii - zajęcia zdalne:

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku

  • Najlepszy prowadzący wykłady: dr inż. Andrzej Dzięgielewski
  • Najlepszy prowadzący ćwiczenia/laboratoria/projekty: dr Andrzej Pankowski
  • Najlepsza prowadząca zajęcia zdalne: mgr inż. Joanna Wójkowska

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku

  • Najlepsza prowadząca wykłady: dr Izabela Józefczyk
  • Najlepsza prowadząca ćwiczenia/laboratoria/projekty: mgr Magdalena Kapela
  • Najlepsza prowadząca zajęcia zdalne: dr Katarzyna Osiecka