Koronawirus - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Koronawirus - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zachowania w okresie przeciwdziałania potencjalnemu zakażeniu koronawirusem, prezentujemy listę wskazówek dotyczących spraw związanych ze studiami i pracą na PW.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zachowania w okresie przeciwdziałania potencjalnemu zakażeniu koronawirusem, prezentujemy listę wskazówek dotyczących spraw związanych ze studiami i pracą na PW.

I. Informacje ogólne dotyczące studiowania oraz spraw studenckich

 1. [aktualizacja: 18 marca] Czy marcowe egzaminy dyplomowe będą odwołane/przełożone? Jak wygląda sprawa dostarczenia dokumentów do dziekanatów?
  Co do zasady obrony są przesunięte. Jeśli będzie taka wola, możliwe jest przeprowadzenie obrony zdalnie – po akceptacji wszystkich stron i dopełnieniu wymaganych procedur.  
  [aktualizacja: 27 marca] Jeśli sprawy do załatwienia w dziekanacie nie są pilne, zalecamy odłożenie ich na czas po 10 kwietnia (Zarządzenie Rektora nr 20/2020). W pilnych sprawach zalecamy kontakt telefoniczny i/lub mailowy, także w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z dostarczaniem dokumentów.  
 2. Czy biblioteki są otwarte?
  Wszystkie biblioteki są zamknięte, również te w domach studenckich i na wydziałach.
 3. Jeśli biblioteki będą zamknięte, to czy naliczanie kary za przetrzymanie książki będzie zatrzymane, skoro oddanie jej będzie niemożliwe?
  Za przetrzymanie książek nie będą pobierane dodatkowe opłaty.
 4. [aktualizacja: 20 marca] Czy biblioteka może zdigitalizować część podręczników i udostępnić ich wersje cyfrowe studentom?
  Z uwagi na prawo własności intelektualnej (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) biblioteka nie może upowszechniać w taki sposób treści podręczników. Polecamy natomiast skorzystanie z zasobów elektronicznych.
 5. Co z zajęciami sportowymi?
  Zajęcia sportowe są odwołane.
 6. Czy dziekanaty wydziałowe będą otwarte?
  Dziekanaty, za zgodą Dziekanów, mogą pracować w zmienionych godzinach i w okrojonym składzie. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z dziekanatem w celu załatwienia sprawy.
 7. [aktualizacja: 20 marca] Czy na PW zapadły już decyzje w sprawie zawieszenia/przesunięcia opłat za studia?
  Zgodnie z rekomendacją MNiSW proponujemy zawiesić ściągalność należności przynajmniej do 14 kwietnia, czyli do czasu zawieszenia zajęć dydaktycznych. W późniejszym czasie w porozumieniu z władzami wydziałów i samorządem studenckim rozważone będzie wprowadzenie spowodowanego specjalną sytuacją systemu rozkładania płatności na raty, czy systemu zwolnień lub redukcji opłat.
 8. Co z płatnościami za studia zaoczne? 
  Uczelnia dołoży starań, aby przeprowadzić zajęcia do końca roku akademickiego. Nie przewiduje się zwrotów opłat. [aktualizacja: 21 marca] Zastosowanie będą tu miały rozwiązania wypracowane w ramach działań opisanych w punkcie 7.
 9. [aktualizacja: 18 marca] Czy stypendia naukowe będą wypłacane w terminie?
  Tak.
 10. Czy rok akademicki będzie wydłużony?
  Nie planuje się wydłużenia roku akademickiego.
 11. Czy zajęcia będą odrabiane? 
  Do 20 marca 2020 r. kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od 23 marca 2020 r. będą prowadzone zdalnie.
 12. Czy wpłynie to na terminy sesji letniej? 
  Decyzja będzie podjęta wkrótce. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie www.pw.edu.pl.
 13. Czy ten termin (zawieszenia zajęć) jest ostateczny, czy istnieje możliwość, że zajęcia zostaną odwołane jeszcze przez dłuższy czas?
  Należy liczyć się z tym, że termin zakończenia zawieszenia zajęć zostanie wydłużony.
 14. W jaki sposób będą odbywać się zajęcia, np. przez Internet?
  Wybrane zajęcia będą prowadzone zdalnie. Zawieszenie zajęć nie oznacza przerwy w nauce, a jedynie zmianę jej formy. Informacje o pracy zdalnej można znaleźć m.in na stronie CI PW. Zachęcamy również do korzystania z platformy edukacyjnej https://www.navoica.pl/.
 15. [aktualizacja: 18 marca] Co z przedmiotami które nie będą mogły być prowadzone zdalnie?
  Do 20 marca prowadzący sprawdzają możliwości i narzędzia prowadzenia i zaliczania zajęć online. Będziemy robić wszystko, by jak najwięcej programu zrealizować w takiej formie.
 16. [aktualizacja: 18 marca] Czy jest możliwe uznanie różnych kursów online (np. tych oferowanych przez uniwersytety Ivy League) przez uczelnię i przyznanie punktów ECTS za ich zaliczenie?
  Jeśli będą to kursy online naszych prowadzących, to jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli będą to kursy zewnętrzne, musi być podstawa do zaliczenia i rozliczenia wiedzy przez prowadzącego.  
 17. [aktualizacja: 18 marca] Czy Uczelnia przewiduje usystematyzowanie wszystkich odbywających się wykładów zdalnych w jednym środowisku? 
  Nie zobowiązujemy do korzystania z jednego konkretnego narzędzia. Obecnie trwają rozmowy z Microsoftem i w najbliższy piątek (20 marca) ma się odbyć pierwsze szkolenie z zakresu obsługi narzędzia Teams.
 18. [aktualizacja: 19 marca] Co w sytuacji, kiedy w moim rodzinnym domu nie ma stałego łącza internetowego, a internet mobilny jest ograniczony?
  Jeżeli warunki nie pozwalają na uczestniczenie w zajęciach online prowadzonych na żywo, wówczas proszę korzystać z materiałów udostępnianych przez prowadzących, a także uczestniczyć w konsultacjach mailowych. Prowadzący zostali poproszeni o elastyczność w tym zakresie.
 19. [aktualizacja: 19 marca] Czy prowadzący zintensyfikują zajęcia zdalne tak, aby po powrocie do normalnego trybu można było nadrobić przeprowadzenie zajęć praktycznych?
  Nie ma formalnych zaleceń w tej kwestii, jednak dziekani zostaną poproszeni, aby maksymalnie wykorzystać czas na realizację materiału, który może być opracowany zdalnie.
 20. [aktualizacja: 19 marca] Czy jeżeli zajęcia zdalne zostaną przedłużone do maja, to będzie możliwość przesunięcia części laboratoriów na kolejny semestr?
  Jeśli to będzie możliwe, nadrobimy je jak najszybciej. Część laboratoriów można przenieść na kolejny semestr. Wiele zależy od wydziałów i możliwości konkretnych laboratoriów.
 21. Czy studenci zagraniczni będą musieli opłacić studia za ten okres, gdy nie ma zajęć?
  Do 20 marca 2020 r. kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od 23 marca 2020 r. będą prowadzone zdalnie. Zawieszenie zajęć nie oznacza przerwy w nauce, a jedynie zmianę jej formy.
 22. [aktualizacja: 18 marca] Czy w obecnej sytuacji przewidywana jest alternatywna niż odbiór osobisty możliwość dostarczenia dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu?
  [aktualizacja: 27 marca] Jeśli sprawa nie jest pilna, prosimy poczekać do 25 marca do 14 kwietnia i wykorzystywać zaświadczenie o ukończeniu studiów. Będziemy analizować tę sprawę z Działem Ewidencji Studentów, by wypracować alternatywny sposób dostarczenia dyplomów. 
 23. Czy koła naukowe mogą przychodzić do swoich pomieszczeń i warsztatów?
  Rekomendowane jest, aby studenci ograniczali przebywanie na terenie Uczelni w czasie do 14 kwietnia 2020 r. Osobą decyzyjną w tej sprawie jest Dziekan.
 24. Co z rekrutacją na studia? Czy zostanie zmieniony jej termin?
  Termin rekrutacji na studia, na chwilę obecną pozostaje niezmienny. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie www.pw.edu.pl.
 25. Co z Drzwiami Otwartymi i Juwenaliami?
  Do 31 maja 2020 r. odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie wydarzenia i konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej.
 26. Co z domami studenckimi?
  W związku z opublikowaniem na stronie MNiSW zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego związanych działaniami w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że paragraf 1 ust. 5 Zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020  r. zostaje przywrócony. Tym samym obowiązująca jest pełna treść zarządzenia. Wykwaterowanie, o którym mowa w zarządzeniu, nie oznacza wykwaterowania w trybie regulaminowym, a opuszczenie domów studenckich. Mieszkańcy mogą pozostawić w pokojach swoje rzeczy. Prosimy o pozostawienie pomieszczeń w dobrym stanie i uporządkowanie rzeczy.
 27. [aktualizacja: 18 marca] Czy Uczelnia przewiduje wykorzystanie Domów Studenckich jako miejsc kwarantanny?
  Nie zamierzamy tego robić i nie mamy na razie informacji, by było to planowane. Nie wszystko zależy jednak od Uczelni. Jeśli rząd zdecyduje o takim wykorzystaniu akademików, będziemy zobowiązani się dostosować. Będziemy o tym oczywiście informować. Prosimy nie martwić się o rzeczy pozostawione w domach studenckich – są bezpieczne. 
 28. [aktualizacja: 19 marca] Czy jeżeli akademiki zostaną zamienione w miejsca kwarantanny, to będzie możliwość chwilowego powrotu i zabrania swoich rzeczy?
  W takim przypadku przede wszystkim zrobimy wszystko, by zabezpieczyć pozostawione rzeczy. Ich odbiór będzie możliwy na tyle, na ile pozwoli sytuacja. Na razie jednak nie ma żadnych sygnałów mówiących o tym, że zmieni się przeznaczenie domów studenckich.
 29. [aktualizacja: 18 marca] Czy opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenckich będą umorzone dla studentów, którzy zgodnie z zaleceniami je opuścili? 
  Rozpatrujemy taką możliwość.
 30. [aktualizacja: 19 marca] Co z zaliczeniem praktyk u osób, które odbywały praktyki zawodowe, a musiały opuścić akademik, a co za tym idzie - również Warszawę?
  Praktyki traktujemy tak jak zajęcia - jeżeli zajęcia są zawieszone, to praktyki również. Proszę dowiedzieć się również, czy praktykodawca nie umożliwia zrealizowania praktyk w trybie zdalnym.
 31. [aktualizacja: 19 marca] Czy jeżeli zajęcia zostaną przywrócone 15 kwietnia, to wtedy również będzie można wrócić do akademików?
  Jeżeli wszystko wróci do normy i zajęcia będą się odbywały w normalnym trybie, to jak najbardziej będzie można się z powrotem wprowadzić.

II. Sprawy ogólne pracowników

 1. Czy PW pozwala na prowadzenie badań w laboratoriach?
  Działalność naukowo-badawcza może być prowadzona, z zachowaniem odpowiednich zasad prewencji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 2. Co z delegacjami, przejazdami krajowymi? Chodzi o już poniesione koszty. Do kogo można się zgłosić w tej sprawie?
  Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 r. wszystkie wyjazdy krajowe i zagraniczne studentów, doktorantów oraz pracowników zostają wstrzymane.
 3. Jakie są zalecenia dla pracowników?
  Zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych. Należy regularnie i dokładnie myć ręce oraz nie witać się przez powitanie ręką. Zaleca się nie dotykać dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Więcej zaleceń pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem
 4. Czy praca zdalna pracowników jest możliwa? Kiedy jest taka możliwość? Dla kogo?
  W celu przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2 kierownik jednostki organizacyjnej może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej dalej „pracą zdalną”. Skorzystać z tej możliwości mogą pracownicy, których charakter pracy pozwala na wykonywanie obowiązków służbowych z domu.
  [aktualizacja: 24 marca] Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora PW w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Politechniki Warszawskiej w dniach od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r.
  [aktualizacja: 17 marca] Od 18 marca do dnia 25 marca 2020 r. obowiązuje    Zarządzenie Rektora PW dot. ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie PW.
  W sprawie pracy zdalnej prosimy również o zapoznanie się z Zarządzenie Kanclerza PW w sprawie organizacji pracy w administracji centralnej Politechniki Warszawskiej w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 14 kwietnia 2020 r. 
  Prosimy też o zapoznanie się z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy
  [aktualizacja: 19 marca] Uwaga, 20 marca odbędzie się szkolenie online dla prowadzących, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o prowadzeniu e-learningu za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
 5. Jak w obecnej sytuacji ma wyglądać przepływ dokumentów?
  Papierowe dokumenty ograniczamy do niezbędnego minimum, wykorzystujemy je wtedy, gdy obowiązują wymogi formalne. W obiegu wewnętrznym wystarczy komunikacja elektroniczna (mail+ zeskanowany dokument papierowy w formie załącznika). Poczta PW będzie funkcjonowała, ale każda jednostka powinna w swoim zakresie ustalić częstotliwość i zasady odbioru i przekazywania korespondencji.

III. Sprawy ogólne funkcjonowania Uczelni

 1. Czy do biur zostaną dostarczone środki dezynfekujące? Kiedy?
  Tak, nastąpi to w terminie najpóźniej do 18 marca 2020 r.
 2. [aktualizacja: 18 marca] Czy będzie ograniczony dostęp do budynków PW, np. aby zwiedzać Gmach Główny?
  Na chwilę obecną Gmach Główny, jak również inne budynki Politechniki Warszawskiej są otwarte. Godziny otwarcia budynków mogą być jednak skrócone, a wejścia limitowane. Może istnieć konieczność zadzwonienia do portierni przed wejściem do budynku.
 3. [aktualizacja 19 marca] W jakich godzinach uczelnia obecnie funkcjonuje?
  Zasadniczo od 9:00 do 15:00, ale tylko w niezbędnym zakresie (zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w sekcji II/4).

IV. Ważne kontakty

Całodobowa infolinia NFZ 800 190 590

Centermed (22) 592 48 77 lub +22 592 48 78; SOS@CENTERMED.PL (PL) lub HELP@CENTERMED.PL (EN).

V. Ważne strony Internetowe

Główny Inspektorat Sanitarny: https://gis.gov.pl/

Serwis Rzeczpospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/koronawirus

VI. Ważne informacje i zalecenia

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy - Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2

Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich

Listę najczęściej zadawanych pytań staramy się aktualizować na bieżąco. Najświeższych informacji mogą Państwo szukać także w oficjalnych kanałach mediów społecznościowych PW:

przede wszystkim - facebook.com/politechnika.warszawskatwitter.com/PW_eduinstagram.com/politechnika_warszawska,

a także - www.facebook.com/PWpoGodzinachwww.facebook.com/BITPW, www.youtube.com/politechnikawarszawskaofficial

oraz na profilu FB prowadzonym przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej.