Konsultacje z doradcą zawodowym lub psychologiem

Konsultacje z doradcą zawodowym lub psychologiem

Biuro Karier PW Filii w Płocku we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku na bezpłatne, indywidualne konsultacje z psychologiem lub doradcą zawodowym.

Indywidualne konsultacje zawodowe skierowane są do osób, które chcą uzyskać pomoc w:

  • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • budowaniu kontaktów z potencjalnym pracodawcą,
  • określeniu swojego potencjału zawodowego, predyspozycji i atutów na rynku pracy,
  • podejmowaniu decyzji związanych z dalszą edukacją lub z poszukiwaniem pracy.

 W ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego oferujemy wsparcie dla studentów i doktorantów w zakresie:

  • porad psychologicznych dotyczących wstępnego diagnozowanie zgłaszanych problemów z zakresu: oceny stanu psychicznego, kształcenia umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz porozumiewania się, kształtowania umiejętności radzenia sobie z emocjami i z trudnościami,
  • pomocy psychologicznej dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, np. w zakresie budowania wiary we własne możliwości, radzenia sobie ze stresem i trudnościami w nauce,
  • pomocy osobom będącym w kryzysie, tzn. przeżywającym rozterki, doświadczającym istotnej straty, odczuwającym zniechęcenie wobec siebie i innych, doświadczającym zmian w życiu, będącym w konflikcie z osobami bliskimi itp.,
  • wspierania w sytuacjach obniżenia możliwości adaptacyjnych wywołanych przejściową sytuacją trudną, w celu zmniejszenia ryzyka nadużywania alkoholu lub narkotyków, w tym również motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w sytuacjach tego wymagających,
  • pomocy w budowaniu pozytywnej samooceny, motywacji do działania i podejmowania decyzji, a także pomocy osobom odczuwającym trudności w uczeniu się i zapamiętywaniu.

 Zgłoszenia przyjmowane są e-mailowo: bk.plock@pw.edu.pl.

Po przyjęciu zgłoszenia pracownik Biura Karier PW Filii w Płocku uzgodni indywidualny dogodny termin i miejsce udzielenia porady.