Konkurs o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP

Konkurs o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny w Warszawie organizuje XIX EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej.

Termin składania prac z niezbędnymi opiniami:

 • I etap, do 15 października 2019 r.
 • II etap, do 15 listopada 2019 r.

Konkurs adresowany jest do:

 1. dyplomantów studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich) wydziałów mechanicznych oraz innych wydziałów prowadzących studia o profilu mechanicznym na politechnikach i w innych publicznych wyższych szkołach technicznych, w których wykonywane są prace dyplomowe z dziedziny dyscyplin Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Mechanika, a także dyscyplin pokrewnych.
 2. promotorów prac dyplomowych.

Konkurs jest dwuetapowy.

Uczestnikami Konkursu mogą być dyplomanci uczelni wymienionych w pkt. 3 niniejszego regulaminu, których prace spełniają następujące warunki:

 • Etap I: praca dyplomowa została złożona w terminie,
  • praca dyplomowa została obroniona,
  • praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry.
 • Etap II: praca dyplomowa została złożona w terminie,
  • praca dyplomowa została obroniona,
  • praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry,
  • jest decyzja Oddziałowej Komisji Konkursowej o zakwalifikowaniu pracy do II Etapu konkursu (do finału).

Więcej informacji