Konkurs na stypendia PGNiG

Konkurs na stypendia PGNiG

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, już po raz VI, ogłosił konkurs na stypendia dla najlepszych studentów uczelni wyższych z kierunków technicznych o specjalności związanej z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego. Jednym z głównych celów statutowych Fundacji jest promocja i wspieranie szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych.

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełnią przynajmniej dwa z trzech wymienionych poniżej warunków:

  • w poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen 4,5 lub wyższą,
  • w poprzednim roku akademickim wykazali się osiągnięciami w dziedzinie nauk ścisłych na poziomie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
  • potrafią dzielić się swoją wiedzą z innymi, np. w ramach uczestnictwa w programach wolontariatu studenckiego, nieobowiązkowych praktykach studenckich lub działając jako wolontariusze „na własną rękę".

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2014 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.pgnig.pl/pgnig/fundacja/1092/62911/10916