Komunikacja i współpraca w zespole - warsztaty (7 lutego)

Komunikacja i współpraca w zespole - warsztaty (7 lutego)

Jeśli chcesz wiedzieć jak tworzyć efektywnie działający zespół, skuteczniej się komunikować i jak dbać o własne interesy pozostając w harmonii z otoczeniem – zapraszamy na bezpłatne warsztaty, które odbędą się 7.02.2015 (sobota) w godzinach 10:00-18:00 w Gmachu Mechaniki (Płock, ul. Jachowicza) w sali nr 71.

Cele warsztatu:

 • Kształtowanie umiejętności  współpracy w zespole
 • Wzrost wiedzy na temat zasad skutecznej komunikacji
 • Rozwój umiejętności wykorzystania podstawowych narzędzi komunikacyjnych
 • Zdefiniowanie pojęcia asertywności.
 • Zdobycie umiejętności zmiany krytyki na użyteczną informację zwrotną.
 • Wzrost samoświadomości w zakresie przyjmowanych ról grupowych

Program:

 • Zachowania związane z wykonywaniem zadań w zespole
 • Podstawy efektywnego porozumiewania się
 • Komunikat „ja”
 • Bariery komunikacyjne
 • Asertywność – definicja, zasady, granice.
 • Udzielanie informacji zwrotnej.
 • Techniki asertywne.
 • Test ról grupowych

Szkolenie prowadzone będzie metodą warsztatową z wykorzystaniem aktywnych metod uczenia się: gier, pracy w małych grupach, ankiety diagnostycznej, mini-wykładów i dyskusji.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.

Warsztat jest częścią "Pakietu dla studentów", w związku z tym  należy:

 • wypełnić formularz - raz na cały okres trwania projektu (patrz Pakiet dla studentów), odesłać go nam na adres: biuro.karier@pw.plock.pl, następnie odwiedzić Biuro Karier w Płocku (pok. 229) w celu potwierdzenia swojej tożsamości (nie zapomnij o dowodzie osobistym i legitymacji studenckiej)
 • zgłoszenie na warsztat (imię, nazwisko, numer indeksu, numer telefonu kontaktowego) należy przesłać na adres biuro.karier@pw.plock.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisać tytuł i termin warsztatu.

PROWADZĄCA

Edyta Wieczorek  specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z: negocjacji, asertywności, przywództwa i budowania zespołu. Jest trenerką technik szybkiego czytania i zapamiętywania. Doświadczenie w negocjacjach zdobyła pracując jako specjalista do spraw negocjacji i obrotu licencjami w Polskim Radio. Współpracowała z Fundacją Świętego Mikołaja. Organizatorka Warszawskiego Międzyuczelnianego  Turnieju Negocjacyjnego, oraz ogólnopolskich Konferencji dla Uczniów i Nauczycieli.