Kierunek ORLEN - program płatnych staży

Kierunek ORLEN - program płatnych staży

Do 21 kwietnia trwa rekrutacja na płatne staże w spółce ORLEN Paliwa.

Kierunek ORLEN to program 6 miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy Kapitałowej ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o absolwentach szkół średnich technicznych, studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych. Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem i zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów. 

Osoby  zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Proces rekrutacji składa się z następujących etapów: 

  • wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym
  • spotkanie rekrutacyjne autorów najlepiej zrealizowanych case studies z przyszłym opiekunem
  • informacja o zakwalifikowaniu na staż - maj b.r.
  • rozpoczęcie 6. miesięcznych staży - czerwiec b.r.

  

Staż w Dziale Wsparcia Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta (Płock)

Staż w obszarze Biuro Zarządzania Projektami (Płock)

Staż w obszarze Działu Planowania i Kontrolingu (Płock)

Staż w obszarze Biura Informatyki (Płock)

Staż w obszarze Biuro Logistyki (Widełka k. Rzeszowa)

  

 Więcej informacji