Jak zdobyć pewność siebie – odkryj swoje mocne strony!

Jak zdobyć pewność siebie – odkryj swoje mocne strony!

Wojewódzki Urząd Pracy oraz Biuro Karier zapraszają studentów i absolwentów na warsztaty nt. „Jak zdobyć pewność siebie – odkryj swoje mocne strony!”, które odbędą się 30 października 2019 r. w godz. 11:00-15:00 w Gmachu Głównym PW Filii w Płocku.

ZAPISY
 
Warsztat przeznaczony jest dla studentów i absolwentów Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, którzy chcą poznać i skonkretyzować swoje mocne strony, dokonać bilansu posiadanych umiejętności oraz określić możliwości ich wykorzystania na rynku pracy. Często okazuje się, że z łatwością potrafimy wymienić własne braki, jednak znaczniej trudniej jest nam mówić o swoich talentach, zaletach, czy mocnych stronach. Często przyjmuje się, że kluczem do sukcesu jest praca nad słabymi stronami. W rzeczywistości to dzięki mocnym stronom i pewności siebie osiągamy lepsze rezultaty i odnosimy sukces w miejscu pracy.
W programie zajęć:
- poznanie własnych zasobów, mocnych stron, talentów;
- rola posiadanych wartości w życiu;
- odkrycie własnych możliwości i wykorzystanie ich na rynku pracy;
- jak sobie radzić z wewnętrznym krytykiem;
- kształtowanie aktywnych postaw;
- pozytywne przekonania służące budowaniu pewności siebie.
Prowadząca: Magdalena Mućka
Psycholog, doradca zawodowy, trener warsztatu umiejętności społecznych. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie psychologii transportu, zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Warsztat trenerski doskonaliła w Szkole Trenerów. Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii. Od 12 lat pracuje w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne oraz szkolenia z zakresu podejmowania decyzji zawodowych i skutecznego radzenia sobie na rynku pracy, a także zajmuje się diagnozą predyspozycji zawodowych klienta z zastosowaniem standaryzowanych metod psychologicznych.
Warsztaty są bezpłatne, każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału.