Doświadcz Chemii - II edycja

Doświadcz Chemii - II edycja

Płockie Naukowe Koło Chemików we współpracy z Instytutem Chemii na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przedstawia inicjatywę skierowaną do maturzystów chcących poszerzyć swoją wiedzę z chemii i organizuje cykl spotkań „Doświadcz chemii”.

Każde spotkanie składać się będzie z części wykładowej (zagadnienia maturalne z poszerzeniem treści) i części laboratoryjnej (pokazy, a także część doświadczeń wykonywana przez uczestników). Zajęcia prowadzić będą studenci z Płockiego Naukowego Koła Chemików pod okiem pracowników Instytutu Chemii.

Podstawowe informacje dotyczące spotkań:

• Udział w projekcie jest bezpłatny.
• Zajęcia będą się odbywały w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17 (czas trwania - około 2 godziny).
• Do programu można się zgłosić drogą mailową (pnkch@pw.plock.pl) w terminie od 18.11.2014 (od godziny 19:00) do 20.11.2014 (do godziny 15:00).
Czterdzieści osób, które zrobi to najszybciej, zostanie zaproszonych na test. Zakwalifikowanych do udziału w programie zostanie dwanaście osób, które uzyskają w nim największą liczbę punktów.
• Test odbędzie się 24.11.2014 o godzinie 15:00 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Będzie miał on formę testu jednokrotnego wyboru. Pytania będą wyświetlane na ekranie, zaś uczestnicy wybierać będą właściwą odpowiedź używając specjalnego pilota.

Z uwagi na to, że spotkania będą miały miejsce w godzinach, w których zwykle w szkołach trwają lekcje, osobom, które będą uczestniczyć w spotkaniach, będziemy każdorazowo wystawiać potwierdzenie obecności.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie znajdują się w Regulaminie.
Dodatkowe informacje i fotorelację z poprzedniej edycji projektu, można znaleźć na https://www.facebook.com/pnkch

Doświadcz Chemii II edycja