Blended Intensive Programme

Blended Intensive Programme

Od roku 2022 program Erasmus+ umożliwia udział w wyjazdach krótkoterminowych na kurs organizowany przez inne uczelnie tzw. Blended Intensive Programme.

W BIP mogą uczestniczyć studenci I, II stopnia studiów oraz uczestnicy Szkoły Doktorskiej.

BIP to kurs organizowany przez uczelnię partnerską, składający się z dwóch komponentów: tradycyjnej mobilności do uczelni partnerskiej, połączonej z obowiązkowym komponentem wirtualnym (dowolnym w przypadku doktorantów).

Uczestnik BIP otrzymuje min 3 pkt ECTS za udział w kursie.

Czas trwania kursu:

- tradycyjna mobilność do uczelni partnerskiej - od 5 do 30 dni na miejscu,

- komponent wirtualny - czas nieokreślony.

Dofinansowanie:

- okres pobytu w uczelni partnerskiej od 5 do 14 dni - 70 EUR/dzień. Uczestnik z tzw. mniejszymi szansami* otrzymuje dodatkowe 100 EUR na wyjazd,

- okres pobytu w uczelni partnerskiej od 15 do 30 dni - 50 EUR/dzień. Uczestnik z tzw. mniejszymi szansami* otrzymuje dodatkowe 150 EUR na wyjazd.

*Uczestnik z tzw. mniejszymi szansami: osoba z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub student otrzymujący stypendium socjalne na PW.

Student samodzielnie zgłasza się do udziału w kursie do uczelni partnerskiej.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na kurs student jest zobowiązany do przesłania potwierdzenia przyjęcia na kurs oraz wypełnienia i dostarczenia do Biura Erasmus+ następujących dokumentów (wszystkie dokumenty, oprócz Wniosku WWS, mogą być wysłane w formie skanu na adres: erasmus@pw.edu.pl):

1. Formularz aplikacyjny

Formularz aplikacyjny BIP (.docx, 28,50 kB)

2. Learning Agreement BIP

LA BIP (.docx, 45,67 kB)

3. Formularz z numerem konta bankowego

Wniosek_o_przekazanie_grantu (.docx, 37,92 kB)

4. Wniosek WWS (oryginał podpisany przez Koordynatora Wydziałowego ds. Erasmus+ oraz Dziekana Wydziału)

Wniosek skierowanie za granicę WWS (.pdf, 83,68 kB)

Po dostarczeniu dokumentów pracownicy Biura Erasmus+ przygotowują umowę finansową na dofinansowanie pobytu studenta w uczelni partnerskiej.

Ubezpieczenie:

Student jest zobowiązany do dostarczenia przed podpisaniem umowy do Biura Erasmus+ kopii Karty EKUZ oraz ubezpieczenia NNW/OC na okres pobytu w uczelni partnerskiej.