Bezpłatny certyfikowany kurs pierwszej pomocy

Bezpłatny certyfikowany kurs pierwszej pomocy

Studenckie Forum Business Centre Club oraz Biuro Karier PW zapraszają  wszystkich zainteresowanych na kurs pierwszej pomocy.

Kurs odbędzie się 2 kwietnia 2016 r. w godzinach 8:00-18:00 (miejsce kursu w trakcie ustalania). Kurs poprowadzi certyfikowany instruktor Dawid Pilewski.

Zapisy

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisani uczestnicy proszeni są o potwierdzenie swojego udziału do dnia 30 marca2016 r. za pośrednictwem e-maila: biurokarier@pw.plock.pl

Lista zapisanych:

kurs I pomocy