Bezpłatne warsztaty dla studentów i absolwentów

Bezpłatne warsztaty dla studentów i absolwentów

Biuro Karier oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP zapraszają na warsztaty: „Odkryj w sobie cechy przedsiębiorcy – poznawanie własnych predyspozycji przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej”, które odbędą się 18 listopada 2016 r. w godz.11-15.

Dla kogo?
Własna firma staje się współcześnie coraz atrakcyjniejszą formą realizacji kariery zawodowej i życiowej. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy myślą o wejściu na drogę przedsiębiorczości i chcą dokonać krytycznej analizy własnych cech niezbędnych do założenia własnej działalności gospodarczej. Przemyślane wejście na rynek pracy z własnym pomysłem pozwoli na uniknięcie ryzyka związanego z samozatrudnieniem. Zajęcia odbywają się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Przeznaczone są dla studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej. 
Cele:
1.Kształcenie przedsiębiorczości jako cechy i postawy.
2.Dokonanie krytycznej oceny własnej postawy oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia samodzielnej pracy.
3.Analiza wad i zalet podejmowania własnej działalności.

Program:
1.Pojęcie przedsiębiorczości.
2.Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać przedsiębiorca? 
3.Diagnoza własnych predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. 
4.Wady i zalety pracy na własny rachunek. 
5.Niezbędne motywy podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy. 
6.Skąd wziąć pomysł na biznes, czyli na czym można zarobić? 
7.Kapitał początkowy, czyli skąd wziąć pieniądze na start? 
8.Warunki, które musi spełniać przyszły szef firmy.

ZAPISY

Prowadzący warsztaty:

Magdalena Mućka – pracownik Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku; psycholog, doradca zawodowy trener warsztatu umiejętności psychospołecznych.