Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku zaprasza studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. (Środa) w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro)

 • Termin: 10 kwietnia 2019 r. (Środa), godz. 11:00 - 15:00
 • Temat: Kosztorysowanie w budownictwie - podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki
 • Prowadzący: Mgr inż. Maciej Banach

PROGRAM:

 1. Rys historyczny.
 2. Znaczenie kosztorysów w budownictwie.
 3. Przepisy prawne związane z kosztorysowaniem.
 4. Podstawowe pojęcia i definicje.
 5. Podstawy teoretyczne kosztorysowania robót budowlanych w zamówieniach publicznych:
  • metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
  • podstawy sporządzania przedmiaru robót.
 6. Zasady i dobre praktyki sporządzania przedmiarów robót (z przykładami).
 7. Zasady i dobre praktyki sporządzania kosztorysów (z przykładami).
 8. Wybrane orzecznictwo sądowe w zakresie kosztorysowania.

ZAPISY 10 kwietnia => LINK

 • Termin: 16 kwietnia 2019 r. (Wtorek), godz. 11:00 - 15:00
 • Temat: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych - zmiany, komentarze, omówienia
 • Prowadzący: Prowadzący: Dr inż. Jerzy Dylewski

ZAPISY 16 kwietnia => LINK