Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku zaprasza studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska na bezpłatne szkolenia, które odbywają się w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro).

Zapisy odbywają się za pomocą STRONY. Więcej informacji udziela Biuro Karier.

Informujemy, iż w ramach współpracy Izba umożliwia studentom dostęp do posiadanej biblioteki norm PKN, materiałów (w formie elektronicznej) z przeprowadzonych przez Izbę narad, warsztatów jak również możliwość dostępu do szkoleń e-learningowych.

Biuro Terenowe MOIIB Płock

Płock, ul. Jachowicza 2, pok. 67, III piętro
Tel. 693 933 034
e-mail: btplock@maz.piib.org.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałki i czwartki 9:00 - 18:00
wtorki i środy 8:00 - 16:00
piątki 8:00 - 14:00

Temat Data/godzina Miejsce spotkania Nazwisko i tytuł osoby prowadzącej
Projektowanie przydomowych instalacji fotowoltaicznych

06.02.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s.76

Mgr inż. Julian Wiatr
Utrzymanie obiektów budowlanych zgodnie z aktualnym Prawem budowlanym. Kontrole okresowe - wymagania, zakres, częstotliwość kontroli

13.02.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s.76

Dr inż. Jerzy Dylewski
Wykorzystanie słonecznej energii elektrycznej w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

22.02.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s.76

prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy  Szymański
Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym

06.03.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Dr inż. Jerzy Dylewski
Kosztorysowanie w budownictwie – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki

13.03.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Mgr inż. Maciej Banach
Budownictwo jednorodzinne od koncepcji po decyzję pozwolenia na użytkowanie 

20.03.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Dr inż. Jerzy Dylewski
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz technicznych rozwiązań niskoenergetycznych w efektywnym gospodarowaniu energią - wykorzystanie energii słonecznej (solary, fotowoltaika), pompy ciepła. Opłacalność innowacyjnych rozwiązań, korzyści finansowe dla potencjalnych inwestorów z uwzględnieniem stanu prawnego

26.03.2018

11:00 - 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Mgr inż. Maciej Sikorski – ORGBUD SERWIS
Książka obiektu budowlanego – prowadzenie, protokoły, wskazówki praktyczne

10.04.2018

11:00 - 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Dr inż. Jerzy Dylewski
Prawo budowlane -  aktualny stan prawny

24.04.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Dr inż. Jerzy Dylewski
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – rola, zadania, prawa, obowiązki, odpowiedzialność. Rola i uprawnienia organów właściwych w procesie budowlanym. Wybrane zagadnienia w praktyce w aktualnym stanie prawnym

22.05.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Dr inż. Jerzy Dylewski
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych – zmiany, komentarze, omówienia

12.06.2018 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Dr inż. Jerzy Dylewski

Wykaz szkoleń na stronie MOIIB