Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Bezpłatne szkolenia dla studentów Budownictwa i Inżynierii środowiska

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku zaprasza studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska na bezpłatne szkolenia, które odbywają się w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2 w sali nr 76 (III piętro).

Zapisy odbywają się za pomocą STRONY. Więcej informacji udziela Biuro Karier.

Informujemy, iż w ramach współpracy Izba umożliwia studentom dostęp do posiadanej biblioteki norm PKN, materiałów (w formie elektronicznej) z przeprowadzonych przez Izbę narad, warsztatów jak również możliwość dostępu do szkoleń e-learningowych.

Biuro Terenowe MOIIB Płock

Płock, ul. Jachowicza 2, pok. 67, III piętro
Tel. 693 933 034
e-mail: btplock@maz.piib.org.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałki i czwartki 9:00 - 18:00
wtorki i środy 8:00 - 16:00
piątki 8:00 - 14:00

Temat Data/godzina Miejsce spotkania Nazwisko i tytuł osoby prowadzącej
Metody ustalania nośności podłoża drogowego – wymagania i badania

03.10.2017 r.

10:00 – 14:00

Płock ul. Jachowicza 2

s.76

Dr inż. Piotr Jermołowicz
Odbiór robót budowlanych w świetle prawa budowlanego. Samowole budowlane

10.10.2017 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s.76

Dr inż. Jerzy Dylewski
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oraz instalacjach elektrycznych 

18.10.2017 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s.76

Mgr inż. Julian Wiatr
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDOWNICTWIE – od uzgadniania dokumentacji projektowej do stanowiska Państwowej Straży Pożarnej

25.10.2017 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Mgr inż. Piotr Głowala

 

Omówienie wybranych zagadnień znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych

07.11.2017 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Mgr inż. Maciej Sikorski
Kierownik budowy, robót w procesie budowlanym (w oparciu o aktualnie obowiązujące Prawo budowlane)

14.11.2017 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Dr inż. Jerzy Dylewski
Przepisy Prawa wodnego z uwzględnieniem obiektów budowlanych będących urządzeniami wodnymi.

21.11.2017

09:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

mgr inż. Lucyna Osuch - Chacińska
Wzmacnianie fundamentów - metody specjalne. Przegląd metod - projektowanie.

29.11.2017

11:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

dr inż. Piotr Rychlewski, dr inż. Bolesław Kłosiński
Przygotowanie inwestycji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków dotyczących zastępstwa inwestycyjnego: inwestycji nowej i zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

05.12.2017 r.

11:00 – 15:00

Płock ul. Jachowicza 2

s. 76

Dr inż. Jerzy Dylewski

Wykaz szkoleń na stronie MOIIB