Bezpłatne szkolenia dla studentów

Bezpłatne szkolenia dla studentów

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku zaprasza studentów kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska na bezpłatne szkolenia, które odbywają się w Gmachu Mechaniki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, przy ul. Jachowicza 2.

Zapisy odbywają się za pomocą STRONY.

Więcej informacji udziela Biuro Karier.

Uwaga!

Informujemy, iż w ramach współpracy Izba umożliwia studentom dostęp do posiadanej biblioteki norm PKN, materiałów (w formie elektronicznej) z przeprowadzonych przez Izbę narad, warsztatów jak również możliwość dostępu do szkoleń e-learningowych.

Wentylacja pożarowa  w ochronie pionowych dróg ewakuacji – porównanie rozwiązań technicznych. System oddymiania klatek schodowych

04.10.2016r.

godz. 11:00-15:00

s. 76 GM dr inż. Grzegorz Kubicki 
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a projektowanie, wykonawstwo i odbiór obiektów budowlanych

10.10.2016r.

 godz. 11:00-15:00

s. 46 GM dr inż. Jerzy Dylewski
Kosztorysowanie w budownictwie – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki

17.10.2016r.

 godz. 11:00–15:00

s. 76 GM

mgr inż. Maciej Banach

 

Rozpoznawanie gruntów na potrzeby inwestycji. Zakresy i sposoby. Obowiązujące akty prawne

 

26.10.2016r.

 godz. 10:00–14:00

s. 76 GM

 

dr inż. Piotr Jermołowicz

 

Awarie fundamentów budowli, nasypów drogowych, wykopów i innych konstrukcji geotechnicznych

03.11.2016r.

 godz. 11:00–15:00

 

s. 46 GM

dr inż. Bolesław Kłosiński

mgr inż. Piotr Rychlewski

IBDiM

Ochrona zabytków w procesie budowlanym 15.11.2016r. s. 76 GM dr inż. Jerzy Dylewski
Wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas użytkowania obiektów budowlanych

22.11.2016r.

godz. 11:00–15:00

s. 46 GM

mgr inż. Piotr Głowala

 

Prawo Zamówień Publicznych – po zmianach 

01.12.2016r.

godz. 11:00–15:00

s. 76 GM mgr inż. Wiesław Jankowski
Zlecanie i rozliczanie finansowe budowlanych robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane w sferze zamówień publicznych 

06.12.2016r.

godz. 11:00–15:00

s. 46 GM dr inż. Jerzy Dylewski
Przepisy techniczno – budowlane w projektowaniu i budowie sieci i instalacji sanitarnych

12.12.2016r.

godz. 11:00-15:00

  dr inż. Jerzy Sewerynik

Biuro Terenowe MOIIB Płock

Płock, ul. Jachowicza 2, pok. 67, III piętro
Tel. 693 933 034
e-mail: btplock@maz.piib.org.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

poniedziałki i czwartki 9:00 - 18:00
wtorki i środy 8:00 - 16:00
piątki 8:00 - 14:00