Badanie na temat molestowania – wypełnij ankietę

Badanie na temat molestowania – wypełnij ankietę

Zapraszamy studentów kierunku Budownictwo do udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentów i studentów uczelni wyższych” na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Badanie skierowane jest do wszystkich studentów kierunku Budownictwo (studiujących co najmniej rok) – zarówno do tych, którzy doświadczyli zachowań o charakterze molestowania lub molestowania seksualnego, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej.

Wypełniając ten kwestionariusz pomagasz zapewnić w przyszłości lepsze wsparcie i pomoc dla osób, które doświadczyły molestowania, w tym molestowania seksualnego. Przez molestowanie rozumiane jest każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Ankietę należy wypełnić do 31 października 2017 roku.

Badanie jest w pełni anonimowe. Aby wziąć udział w badaniu, kliknij w poniższy link: http://badania.pbs.pl/studenci.pg

molestowanie