45. urodziny PNKCh

45. urodziny PNKCh

Dnia 9 maja 2019 r. odbyło się seminarium „45 lat minęło…” z okazji jubileuszu działalności Płockiego Naukowego Koła Chemików. W tym wyjątkowym dniu z Kołem świętowali pracownicy Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, absolwenci (a także byli działacze Koła) i studenci kierunku technologia chemiczna.

Seminarium rozpoczęło się referatem doc. dr inż. Marzeny Majzner, która przedstawiła Charakterystykę studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku technologia chemiczna w Polsce. Następnie wystąpił Pan Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. dr. hab. inż. Janusza Zielińskiego, który uhonorował Koło medalem 50-lecia PW Filii w Płocku. Kolejnym prelegentem był prof. ndzw. dr hab. inż. Maciej Paczuski, który opowiedział o historii Płockiego Naukowego Koła Chemików. Po tym wystąpieniu przyszedł czas na przybliżenie obecnej działalności Koła, którą zaprezentowała inż. Oliwia Liberek. W segmencie pt: „Wystąpienia absolwentów technologii chemicznej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku” zaprezentował się Pan mgr. inż. Paweł Koziczyński – przedstawiciel PKN Orlen S.A. Przedstawił on referat na temat bezpieczeństwa środowiskowego Zakładu Produkcyjnego w Płocku. W trakcie wspomnianego panelu zaprezentował się również Pan mgr. inż. Przemysław Jarosiński, który wraz z mgr. inż. Jakubem Dołowskim opowiedział o swojej działalności w Kole i dalszych losach zawodowych. Seminarium podsumowano przedstawiając plany Koła dotyczące najbliższej przyszłości. Ponadto wszystkim prelegentom oraz zaproszonym gościom wręczono upominki. Na sam koniec uczestnicy seminarium mogli skosztować tortu oraz innych słodkości przygotowanych w formie poczęstunku.

 

Sponsor Seminarium:

logo Orlen

 

IMG_3150
IMG_3171
IMG_3180

Fotorelacja