Rekrutacja 2022

Rekrutacja 2022

Studia magisterskie na kierunkach Mechanika i budowa maszyn oraz Technologia chemiczna

Od 11 stycznia trwają zapisy na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunkach Mechanika i budowa maszyn oraz Technologia chemiczna rozpoczynające się w semestrze letnim 2022.

Studia stacjonarne

Data Szczegóły procesu rekrutacji
11 stycznia początek rejestracji kandydatów (zapisów internetowych) i dokonywania opłaty rekrutacyjnej
04 lutego koniec zapisów i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
15 lutego ostateczny  termin dostarczenia wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej

Studia niestacjonarne

Data Szczegóły procesu rekrutacji
11 stycznia początek rejestracji kandydatów (zapisów internetowych) i dokonywania opłaty rekrutacyjnej
11 lutego koniec zapisów i ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej
22 lutego ostateczny  termin dostarczenia wymaganych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej

Więcej informacji o zasadach i warunkach przyjęć na studia