Aktualności

Promocja książki prof. Powierży

Promocja książki prof. Powierży

W dniu 18.10.2022 r. w Towarzystwie Naukowym Płockim odbyła się promocja książki Pana prof. dr hab. inż. Leszka Jana Powierży pt.: „Vademecum doktoranta i nie tylko”.

XII Płockie Dni Techniki

XII Płockie Dni Techniki

W dniach 24-25 października 2022 r. odbędą się XII Płockie Dni Techniki, a zarazem IV Mazowieckie Dni Techniki.

Uroczystość z okazji 55-lecia PW Filii w Płocku

Uroczystość z okazji 55-lecia PW Filii w Płocku

Rektor Politechniki Warszawskiej, Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Dyrektor i Rada Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych zapraszają na Jubileusz 55-lecia Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Uroczystość odbędzie się 18 listopada 2022 roku o godzinie 17:00 w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku, ul. Kolegialna 23.

Katalog "Zespoły badawcze Politechniki Warszawskiej"

Katalog "Zespoły badawcze Politechniki Warszawskiej"

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem przygotowanym przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. 

Promocje doktorskie i habilitacyjne 2022

Promocje doktorskie i habilitacyjne 2022

W murach Auli Głównej Politechniki Warszawskiej w dniu 4 października odbyły się uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych. Towarzyszyło im wręczenie odznaczeń państwowych.

Stypendium pod choinkę 2022

Stypendium pod choinkę 2022

To wyjątkowe wyróżnienie dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne, inne), uczestniczą w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzują naukę, angażują się w akcje społeczne i działalność charytatywną. W ten sposób chcemy docenić wkład tych osób w budowanie wizerunku PW.

"Politechnika dla Ciebie"

"Politechnika dla Ciebie"

W ramach projektu POLITECHNIKA WARSZAWSKA DLA CIEBIE skierowanego do szkół oraz otoczenia uczelni zapraszamy szkoły średnie do udziału w cyklicznych wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Warszawską. W ramach tego projektu w 2022 roku cyklicznie będą się odbywały wykłady, warsztaty i seminaria dla uczniów prowadzone w Politechnice Warszawskiej w Płocku oraz w szkołach.

Wyniki konkursu ENERGYEDULAB

Wyniki konkursu ENERGYEDULAB

Dwa wnioski z naszego Wydziału otrzymały finansowanie w konkursie na granty na laboratoryjne stanowiska dydaktyczne ogłoszonym w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, zwanego dalej „programem IDUB”.

21 absolwentów nagrodzonych

21 absolwentów nagrodzonych

Podczas 56. Inauguracji Roku Akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku absolwentom Filii wręczone zostały nagrody za najlepsze prace dyplomowe związane z działalnością przedsiębiorstw oraz nagrody Prezydenta Miasta Płocka w konkursie „Dyplom dla Płocka”. W sumie nagrodzonych zostało 21 absolwentów Filii.

Gaudeamus po raz pięćdziesiąty szósty

Gaudeamus po raz pięćdziesiąty szósty

W dniu 3 października 2022 r. w Filii odbyła się 56. Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023.