Badania lekarskie

Student posiadający imienne skierowanie wykona bezpłatne badanie w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy  ul . Kolegialna 17 09-402 Płock od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-17:00 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej 601 202 129 lub 601 202 130