Badania lekarskie

Student posiadający imienne skierowanie wykona bezpłatne badanie w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przy ul . Kolegialnej 17 w Płocku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem 601 202 129