Wycieczka Płockiego Naukowego Koła Chemików

Wycieczka Płockiego Naukowego Koła Chemików

Dnia 20.11.2018 r. odbył się wyjazd członków Płockiego Naukowego Koła Chemików do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

Studenci zapoznali się z działaniem reaktora jądrowego, a następnie przeszli przez wiele bramek oraz zabezpieczeń, by dostać się do jego wnętrza. Kolejnymi punktami wycieczki było zwiedzanie Laboratorium Badań Materiałowych oraz Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, gdzie studenci mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat wzorcowania dozymetrycznej aparatury kontrolno-pomiarowej promieniowania gamma i neutronowego, a także mierników skażeń powierzchniowych alfa- i beta- promieniotwórczych. Ponadto członkowie Koła poznali działanie licznika promieniowania ciała człowieka i licznika promieniowania tarczycy, na których mierzy się skażenia wewnętrzne ludzi.

Sponsorem wycieczki był PKN ORLEN S.A. oraz Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku.