Nagrody Starosty Płockiego

Nagrody Starosty Płockiego

W dniu 20 stycznia br. w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku zostały wręczone nagrody Starosty Powiatu Płockiego Ziemskiego za najlepsze prace dyplomowe wykonane przez absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. 

Nagrody osobiście przekazał Pan Starosta Mariusz Bieniek, Pani Karolina Koper – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Pan Marcin Błaszczyk - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w obecności Pani Prorektor PW prof. Renaty Walczak.

Nagrody otrzymali:

  • inż. Amanda Dan z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Stan gospodarki wodnej w powiecie płockim”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Marii Mikołajczyk,
  • inż. Justyna Wasilew z kierunku Inżynieria środowiska za pracę pt. „Projekt ochrony środowiska dla gminy Staroźreby”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Hanny Bauman-Kaszubskiej.

Dotychczas wyróżnienia te były wpisane w scenariusz inauguracji roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną taka forma była niemożliwa.

Nagrody Starosty 2021 (2)
Nagrody Starosty 2021 (3)
Nagrody Starosty 2021 (4)
Nagrody Starosty 2021 (1)