Nagrody Przewodniczącego Rady MOIIB

Nagrody Przewodniczącego Rady MOIIB

W dniu 12 stycznia br. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku zostały wręczone nagrody Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za najlepsze prace dyplomowe wykonane przez absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku z kierunku Budownictwo.

Nagrody osobiście przekazał Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Roman Lulis w obecności Pani Prorektor PW prof. Renaty Walczak.

Nagrody otrzymali:

  • mgr inż. Anna Trojanowska za pracę pt. „Projekt remontu i modernizacji budynku zabytkowego na galerię handlową”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Marka Kapeli,
  • inż. Rafał Wóltański za pracę pt. „Projekt hali magazynowej z analizą sił wewnętrznych w płaskim i przestrzennym modelu konstrukcyjnym”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Macieja Banacha,
  • mgr inż. Karolina Baranowska za pracę pt. „Analiza rozkładu naprężeń w przekroju mimośrodowo ściskanym z uwzględnieniem wpływu pełzania”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Kamińskiego.

Wszystkie prace zajęły równorzędne miejsca.

MOIIB 12.01.2022_3
MOIIB 12.01.2022_6
MOIIB 12.01.2022_8