Terminarz

Data Szczegóły procesu rekrutacji
23 sierpnia - 13 września dodatkowa rejestracja (zapisy internetowe), wnoszenie opłaty rekrutacyjnej, dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR) i i ewentualne samodzielne wpisywanie wyników maturalnych

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

  • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
  • tzw. starych matur,
  • certyfikatów językowych,
  • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
  • dyplomów IB i EB,
  • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
16 września ogłoszenie wyników rekrutacji - informacja zostanie przesłana na Indywidulane Konto Rekrutacyjne (IKR) Kandydata do godz. 23:00
17-18 września składanie wymaganych dokumentów 17.09.2021 (piątek) w godz. 11-15 oraz 18.09.2021 (sobota) w godz. 10-14 (Gmach Główny, Płock ul. Łukasiewicza 17)