Terminarz

Data Szczegóły procesu rekrutacji
6 czerwca - 13 lipca
 • rejestracja (zapisy internetowe) 
 • wnoszenie opłaty rekrutacyjnej dokonywanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR)
 • samodzielne wpisywanie na IKR wyników maturalnych
 • samodzielne wpisywanie na IKR wyników z dyplomów potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe

elektroniczne przesyłanie na IKR skanów:

 • zaświadczeń, dyplomów laureatów i finalistów olimpiad/konkursów/turniejów,
 • tzw. starych matur,
 • certyfikatów językowych,
 • dyplomów (nie poszczególnych świadectw) potwierdzających określone kwalifikacje zawodowe,
 • dyplomów IB i EB,
 • innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji (w przypadku braku dyplomu lub świadectwa konieczność dostarczenia zaświadczenia o zdaniu egzaminów wraz z ich wynikami)
18 lipca ogłoszenie wyników rekrutacji - informacja zostanie przesłana na Indywidulane Konto Rekrutacyjne (IKR) Kandydata do godz. 23:00
19 - 21 lipca

składanie wymaganych dokumentów

 • 19 lipca godz. 10-15
 • 20 lipca godz. 12-18
 • 21 lipca godz. 10-15

https://pw.edu.pl/Przyszli-studenci/Studia-stacjonarne/Terminarz