Oferta badawcza

Oferta badawcza

Zapraszamy do zapoznania się z Ofertą badawczą Filii. Tematyka badawcza i naukowa pracowników Filii związana jest z charakterystyką dwóch jednostek podstawowych ją tworzących, tj. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Na Wydziale prowadzone są badania naukowe podstawowe i stosowane o stosunkowo szerokim zakresie tematycznym, co jest konsekwencją wielokierunkowości Wydziału. Jego pracownicy prowadzą badania głównie w dyscyplinach: Budownictwo, Budowa i eksploatacja maszyn, Technologia chemiczna, Chemia, Inżynieria środowiska, Inżynieria mechaniczna.

Wynikiem tych badań są publikacje i inne opracowania naukowe z zakresu nauk technicznych o bardzo różnorodnej tematyce związanej z wymienionymi wcześniej dyscyplinami. W zasobach twórczości Wydziału znajdują się również prace z innych nauk (fizycznych, matematycznych) i dyscyplin naukowych.

Zakres działalności naukowo badawczej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych wiąże się z zakresem zainteresowań pracowników Kolegium i obejmuje m.in. z tematykę szeroko pojętej ekonomii, w tym zagadnienia zarządzania projektami, informatyzacji w ekonomii i innych dziedzin pokrewnych.

Oferta Instytutu Budownictwa

Oferta Instytutu Chemii

Oferta Instytutu Inżynierii Mechanicznej

Oferta Kolegium NEiS