Władze Filii

Politechnika Warszawska Filia w Płocku posiada dwie podstawowe jednostki pełniące funkcje dydaktyczną i naukowo-badawczą:

  • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
  • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Organem PW Filii w Płocku jest Rada Filii, której przewodniczy Prorektor.

prof. Renata Walczak PW Plock

Funkcję Prorektora pełni dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni (jednocześnie pełniąc funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii).

pok. 117

tel.: (24) 262-62-54; (24) 36-72-135

e-mail: prorektor.plock@pw.edu.pl

 

Funkcję Zastępcy Prorektora ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni

prof. Jacek Wernik PW

e-mail: Jacek.Wernik@pw.edu.pl

Pełnomocnicy Prorektora

prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – ds. współpracy z otoczeniem gospodarczo-społecznym

dr inż. Wiesława Ciesińska – ds. międzynarodowych programów edukacyjnych i współpracy z zagranicą

dr Katarzyna Osiecka – ds. praktyk studenckich

dr hab. inż. Andrzej Marciniak prof. uczelni – ds. POL-on

dr Cezary Obczyński – ds. współpracy ze szkołami średnimi

mgr Monika Lewandowska – ds. zamówień publicznych

mgr inż. Krzysztof Obst – ds. bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy

dr inż. Mariola Nowacka – ds. wdrożenia logo HR w Politechnice Warszawskiej

dr hab. inżJacek Wernik, prof. uczelni  ds. projektów

dr inż. Małgorzata Petzel, prof. uczelni ds. funduszy strukturalnych

inż. Mariusz Morawski – ds. informatyzacji

 

Pełnomocnicy Dziekan

dr inż. Bożena Piątkowska – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na WBMiP

dr hab. inż. Krzysztof Wołosz, prof. uczelni – ds. dyscypliny naukowej Inżynieria Mechaniczna

dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni – ds. dyscypliny naukowej Inżynieria Chemiczna

dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni – ds. dyscypliny naukowej Inżynieria Lądowa i Transport

dr hab. inż. Roman Jaskulski - ds. rankingów

 

Koordynatorzy Prorektor:

dr inż. Justyna Ciemnicka – ds. współpracy z otoczeniem gospodarczo-społecznym

dr inż. Piotr Dolny – ds. ryzyka