Oferta Kolegium NEiS

Kolegium oferuje współpracę i wykonanie badań w zakresie rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obszary badań obejmują, między innymi oceny projektów inwestycyjnych, oceny przedsiębiorstw, stosowanie metod statystycznych i stochastycznych, analizę danych dotyczących przedsiębiorstw i rynków, modelowania ekonometrycznego i zaawansowanej analizy danych. Kolegium wykonuje również opracowania dotyczące oceny nowych technologii oraz analizy kosztów i korzyści z nowych projektów.

Specjalizacją Kolegium są zagadnienia naukowe z zakresu: oceny usług medycznych, analizy zachowań konsumenckich, demografii, ekonomii, zarządzania, zarządzania projektami, zarządzanie produkcją, zarządzanie ryzykiem i prognozowania.

knes schemat