Wyjazd naukowy do Politechniki w Libercu

Wyjazd naukowy do Politechniki w Libercu

W ramach realizacji Grantu Dziekańskiego, zespół pracowników Instytutu Budownictwa, odbył krótkoterminowy staż na Uniwersytecie Technicznym w Libercu (Czechy).

W dniach 23-26.05.2022 r.,  dr hab. inż. Karol Prałat, profesor uczelni, dr inż. Artur Koper, dr inż. Justyna Ciemnicka, mgr inż. Małgorzata Brych-Dobrowolska oraz mgr inż. Łukasz Majewski mieli okazję poznać specyfikę pracy Katedry Materiałów na Wydziale Nauk o Materiałach Politechniki w Libercu.

Liberec 2022 (8)

W ramach stażu, nasza Kadra pracowała w Laboratorium Kompozytów Geopolimerowych. Oprócz pracy naukowej, wyjazd obfitował również w spotkania zarówno z władzami Uniwersytetu jak i pracownikami naukowymi Uczelni, znanymi z licznych publikacji i patentów.

Liberec 2022 (12)

Zespół został serdecznie przyjęty przez Profesora Petra Loudę oraz dr inż. Katarzynę Buczkowską. Zawiązana współpraca z Uniwersytetem Technicznym w Libercu przyniesie na pewno wiele korzyści dla obydwóch stron.

Liberec 2022 (13)