Sympozjum Aqua 2014 - relacja

Sympozjum Aqua 2014 - relacja

W dniach 29 i 30 maja 2014 roku odbyło się już po raz trzydziesty czwarty Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, poświęcone Problemom Inżynierii Środowiska, którego głównym organizatorem było tradycyjnie studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Współorganizatorami Sympozjum, tak jak w latach poprzednich,było Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne – Komisja Regionalna w Płocku oraz Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Komisja Regionalna w Płocku.

Tegoroczne Sympozjum ponadto odbyło się przy współpracy ze Spółką Akcyjną „WODOCIĄGI PŁOCKIE” oraz Starostwem POWIATU PŁOCKIEGO.

Oficjalnego otwarcia Sympozjum dokonał Prorektor Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału w Płocku, prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński.

Pełna relacja dostępna jest tutaj.