Spotkanie z pracodawcą: Urząd Dozoru Technicznego

Spotkanie z pracodawcą: Urząd Dozoru Technicznego

Zapraszamy studentów WBMiP na spotkanie z Wiceprezesem UDT. Będzie to Inauguracja Ogólnopolskiego Programu Stażowego „Lider UDT moja przyszłość bez ryzyka”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 4 grudnia 2014 r. o godz. 9:00 w Audytorium GG.

W programie spotkania:

  • rola UDT w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego w tym technicznego,
  • zaangażowanie i realizacje przez UDT innowacyjnych projektów związanych z analizą i określaniem ryzyka technicznego eksploatacji urządzeń w sektorze petrochemicznym i energetycznym,
  • UDT jako pracodawca pierwszego wyboru dla inżyniera – czyli co oferujemy swoim pracownikom,
  • zakres ogólnopolskiego Programu stażowego „Lider UDT - moja przyszłość bez ryzyka” związanego z realizacją ww. projektów: 70% czasu spędzone bezpośrednio u naszych klientów.

 GWARANCJA ZATRUDNIENIA dla co najmniej 10 najlepszych stażystów!

Urzad Dozoru Technicznego