Seminarium Instytutu Inżynierii Mechanicznej

Seminarium Instytutu Inżynierii Mechanicznej

Instytut Inżynierii Mechanicznej zaprasza na seminarium, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godzinie 13:00 w Audytorium (s. 59) GG, przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku.

Referat pt.: „Zagadnienia aplikacji strumienic jedno- i dwufazowych w technice cieplnej” przedstawią: prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, dr inż. Jerzy Gagan i dr inż. Kamil Śmierciew z Zakładu Techniki Cieplej i Chłodnictwa Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej