Przedstawiciele WBMiP na Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów

Przedstawiciele WBMiP na Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów

W dniach 1–3 czerwca 2022 roku w Gdańsku odbył się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów wydziałów kształcących na kierunku Budownictwo. Organizatorem tegorocznego Zjazdu był Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

W Zjeździe udział wzięli głównie Rektorzy, Prorektorzy, Dziekani oraz Prodziekani z Państwowych Uczelni Wyższych. Obecni byli także przedstawiciele szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in. z firm branży budowlanej, samorządu zawodowego oraz mediów branżowych.

Zjazd Dziekanów 2022 (4)

W Zjeździe ze strony naszego Wydziału udział wzięli: dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, dr inż. Artur Koper, dr inż. Piotr Wiliński oraz dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni.

Zjazd Dziekanów 2022 (1)

Tematyka poruszanych na Zjeździe zagadnień była bardzo szeroka i związana z aktualnie występującymi wyzwaniami oraz problemami w szkolnictwie wyższym. Poruszano problematykę zadań stojących przed uczelniami związanych z morską energetyką wiatrową realizowaną w polskich warunkach, analizy śladu węglowego w budownictwie oraz badań naukowych we współczesnej geodezji. Ponadto przedstawiono wyniki szeroko zakrojonych badań i analiz na temat powiązania rynku pracy i kształcenia zawodowego w odniesieniu do branży budowlanej. Zaprezentowano zagadnienia związane z tzw. dobrymi praktykami: dotyczące organizacji studiów podyplomowych tworzonych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz inicjatyw służących popularyzacji studiów technicznych wśród uczniów szkół średnich. Ostatnią grupą bardzo ważnych zagadnień były wyzwania i zmiany planowane w ewaluacji w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport oraz omówienie postępów prac i dalszych planów związanych z, zainaugurowanym na Zjeździe w 2021 roku, opracowaniem standardów studiów jednolitych na kierunku budownictwo.

Zjazd Dziekanów 2022 (3)