Konferencja „Usprawnianie procesu inwestycyjnego w budownictwie”

Konferencja „Usprawnianie procesu inwestycyjnego w budownictwie”

W dniu 1 lipca pracownicy Instytutu Budownictwa wzięli udział w organizowanej przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa konferencji pt. Usprawnianie procesu inwestycyjnego w budownictwie. 

Była to znakomita okazja, by pokazać jak wiedzę teoretyczną łączyć z doświadczeniem i praktyczną wiedzą inżynierską. Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili dr inż. Maciej Banach – wykład pt. „Planowanie kosztów robót budowlanych w aktualnych warunkach rynkowych”, dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna - „ Innowacje technologiczne w budownictwie” oraz dr inż. arch. Justyna Janiak i dr Piotr Gryszpanowicz - „Inwestycje w zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych w pasach drogowych, na przykładzie ulicy 1 Maja w Płocku”.

MOIIB 2022 2
MOIIB 2022 3
MOIIB 2022 4