Aqua 2015 - podsumowanie

Aqua 2015 - podsumowanie

W dniach 28 i 29 maja 2015 roku odbyło się już po raz trzydziesty piąty Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, poświęcone Problemom Inżynierii Środowiska.

Głównym organizatorem Sympozjum było tradycyjnie studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Aqua 1

Współorganizatorami Sympozjum, tak jak w latach poprzednich, było Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne – Komisja Regionalna w Płocku oraz Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Komisja Regionalna w Płocku.

Honorowy Patronat nad AQUA 2015 objął Prezes WODOCIĄGÓW PŁOCKICH Sp. z o.o. Jednocześnie Sponsorami Sympozjum byli: PKN ORLEN S.A. oraz STAROSTWO POWIATU PŁOCKIEGO.

Oficjalnego otwarcia Sympozjum dokonał Prorektor Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału w Płocku, prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński.

Wykład inauguracyjny wygłosiła dr inż. Irena Kosińska, współzałożycielka Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, w przeszłości studentka doc. Bolesława Krzysztofika – patrona Sympozjum AQUA. Dr Irena Kosińska przedstawiła historię Sympozjum AQUA i dokonania doc. Bolesława Krzysztofika.

Wspomnienia dr Ireny Kosińskiej opublikowano w materiałach konferencyjnych i jubileuszowym albumie wydanym z okazji 35-lecia AQUA.

Aqua 2

Z okazji 35-lecia Sympozjum AQUA, głos zabrała również Prezes Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku - Janina Kawałczewska, która wielokrotnie uczestniczyła w Sympozjum i współpracowała z doc. Bolesławem Krzysztofikiem. W swoim wystąpieniu przedstawiła szeroki zakres działań edukacyjnych podejmowanych na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Ziemi Płockiej.

Aqua 3
Aqua 4

35-letnia tradycja organizowania Sympozjum AQUA została zauważona i doceniona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Pani Urszula Wojtalewicz - reprezentująca Płocką Delegaturę WUP przekazała listy gratulacyjne skierowane do Prof. Janusza Zielińskiego - Prorektora Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku oraz Doc. Marka Kapeli – Dyrektora Instytutu Budownictwa, bowiem Koło Naukowe Inżynierii Środowiska działa w ramach tego instytutu.

Aqua 5

Listy gratulacyjne otrzymano również od Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studenckiego Koła Naukowego Higieny i Profilaktyki WUM w Warszawie.

Z racji objęcia Honorowego Patronatu nad AQUA 2015 przez Prezesa Wodociągów Płockich – Pana Marka Naworskiego, uczestnicy Sympozjum mieli okazję wszechstronnego poznania działalności tej płockiej spółki. Dr inż. Krzysztof Kamiński przedstawił historię Wieży Ciśnień w Płocku. Jego wystąpienie wzbudziło ogromne zainteresowanie świeżo odrestaurowanym obiektem, który uczestnicy Sympozjum mogli zwiedzać po zakończeniu obrad. W drugim dniu Sympozjum Wodociągi Płockie umożliwiły ponadto zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku oraz Oczyszczalni Ścieków w Maszewie, która została zmodernizowana przy wykorzystaniu unijnych środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Zwiedzanie wszystkich wymienionych obiektów okazało się bardzo cennym punktem programu sympozjum. Wodociągi Płockie są doskonałą wizytówką Płocka.

Aqua 6
Aqua 7
Aqua 8

Przedstawiciele Sponsora Sympozjum - PKN ORLEN S.A. w Płocku – Dyrektor Biura Ochrony Środowiska dr inż. Arkadiusz Kamiński i współpracownicy przygotowali referaty i postery nt.:

  • Metodologia prowadzenia remediacji stosowana w PKN ORLEN S.A. przy likwidacji stacji paliw - Arkadiusz Kamiński, Leszek Paprot, Radosław Osiecki,
  • Oczyszczanie gazów odlotowych z obiektów energetycznego spalania na przykładzie elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. - Arkadiusz Kamiński, Paweł Koziczyński.

Zespół reprezentujący PKN ORLEN S.A. przyjął już zaproszenie od organizatorów AQUA na kolejną konferencję, która odbędzie się w grudniu 2015 w Centrum Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Pierwszy dzień Sympozjum obejmował obrady w sekcjach: WODA, ŚCIEKI i OSADY ŚCIEKOWE, ODPADY, GLEBA, POWIETRZE i INNE. Uczestnicy Sympozjum otrzymali materiały konferencyjne wydane w formie tradycyjnej książki. Publikacja jest zbiorem nadesłanych opracowań autorskich studentów i pracowników naukowych z następujących podmiotów: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN; Wodociągów Płockich Spółki z o.o.; Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku; Politechniki Częstochowskiej; Politechniki Krakowskiej: Wydziału Inżynierii Środowiska; Politechniki Śląskiej w Gliwicach: Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki; Politechniki Warszawskiej: Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej; Politechniki Wrocławskiej; Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy; Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Uniwersytetu Śląskiego: Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska; Włocławskiego Towarzystwa Naukowego; Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie; Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie: Wydziału Ekologii; Studenckiego Koła Naukowego Higieny i Profilaktyki WUM w Warszawie; Wydziału Lekarskiego w Jordanii; Vilnius Gediminas Technical University.

Obradom towarzyszyła wystawa posterów przygotowanych przez autorów referatów.

Aqua 9
Aqua 10
Aqua 11

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska organizując Sympozjum gościło nie tylko studentów i doktorantów. W czasie Sympozjum Prorektor prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński wręczył nagrody uczniom szkół średnich - laureatom drugiej edycji konkursu na plakat pt.: „INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, czyli…”.

Aqua 12

Zapraszamy za rok
na XXXVI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika
AQUA 2016

Zobacz więcej zdjęć tutaj.