Wystartowała kolejna edycja projektu „Doświadcz Chemii”

Wystartowała kolejna edycja projektu „Doświadcz Chemii”

14 listopada 2019 roku odbył się Test kwalifikacyjny do VII edycji projektu „Doświadcz chemii” organizowanego przez działające na Politechnice Warszawskiej Płockie Naukowe Koło Chemików.

Uczniowie z płockich liceów i techników zmierzyli się z testem składającym się z 30 pytań sprawdzających znajomość zagadnień z chemii. Dwanaście osób z najwyższymi wynikami zakwalifikowało się do projektu, podczas którego zajęcia prowadzić będą studenci z Płockiego Naukowego Koła Chemików, pod opieką pracowników Instytutu Chemii PW. Każde spotkanie składa się z części wykładowej (zagadnienia maturalne z poszerzeniem treści) i części laboratoryjnej (pokazy, a także część doświadczeń wykonywana przez uczestników). Jest to niepowtarzalna okazja, aby poznać nie tylko teoretyczną ale i praktyczną stronę chemii, co zdecydowanie ułatwia zdanie egzaminu maturalnego.

Doświadcz chemii 2019