Wyniki rekrutacji - komunikat dla kandydatów

Wyniki rekrutacji - komunikat dla kandydatów

Gratulujemy wszystkim, którzy cieszą się z informacji o zakwalifikowaniu na studia na naszej Uczelni. Teraz czas na dopełnienie kilku niezbędnych formalności.

Gdzie są dostępne wyniki rekrutacji?

Od 18 lipca każdy kandydat znajdzie swój wynik na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym w systemie irk.pw.edu.pl. Zarówno listy zakwalifikowanych ani listy rezerwowe nie są publikowane na stronie internetowej PW.

Jakie dokumenty dostarczyć do Komisji Rekrutacyjnej?

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IRK informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
 • oryginał dyplomu potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • oryginał dyplomu/zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli dany dokument jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji i jego skan był przesłany w terminie w celu uwzględnienia podczas rekrutacji),
 • certyfikat znajomości języka obcego na poziomie co najmniej B2 (dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku polskim, którzy w wyniku deklaracji posiadania takiego certyfikatu, otrzymali za język obcy Pjo=100 pkt. ); lista uznawanych certyfikatów znajduje się tutaj

Pamiętajcie, że dobrze jest przyjść na Uczelnię z wykonanymi kopiami dokumentów. Nie zapomnijcie o zabraniu ze sobą również oryginałów dokumentów. Zgodność kopii z oryginałem będą poświadczać przyjmujący dokumenty członkowie Komisji Rekrutacyjnej.

Kiedy złożyć dokumenty?

 • 19 lipca od 10:00 do 15:00
 • 20 lipca od 10:00 do 15:00
 • 21 lipca od 10:00 do 15:00
 • 22 lipca od 10:00 do 13:00
 • 24 lipca od 10:00 do 15:00

Jeśli nie złożycie w wyznaczonym czasie dokumentów (bez względu na powód), będzie to oznaczało, że rezygnujecie z miejsca na liście zakwalifikowanych i – co za tym idzie – rezygnujecie ze studiów na PW.

Pamiętajcie, że czas na składanie dokumentów jest krótki. Decyduje tu moment dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej (a nie np. data stempla pocztowego czy nadania przesyłki), dlatego przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem wiąże się z dużym ryzykiem.

Wasze dokumenty może w Waszym imieniu złożyć pełnomocnik. Formularz pełnomocnictwa znajdziecie pod linkiem (formularz nie wymaga potwierdzenia notarialnego). Pamiętajcie, że podczas składania dokumentów pełnomocnik musi wylegitymować się także swoim dokumentem tożsamości.

W przypadku nieposiadania przy składaniu kompletu dokumentów o dalszym postępowaniu będzie decydowała Komisja Rekrutacyjna.

Gdzie złożyć dokumenty?

W Płocku przy ul. Łukasiewicza 17, pok. 18 (parter).

Z kim się skontaktować, żeby zapytać o rekrutację?

Najpierw szukajcie odpowiedzi w zakładce dotyczącej rekrutacji na studia I stopnia. Jeśli macie inne pytania, skontaktujcie się z Komisją Rekrutacyjną: 

 • tel. 24 367 21 13
 • e-mail: rekrutacja.plock@pw.edu.pl lub zapytanie za pośrednictwem własnego konta w IRK

Czy potrzebujesz zakwaterowania w akademiku?

W Płocku mamy Dom Studencki "Wcześniak", który mieści się przy ul. Dobrzyńskiej 5.

Informacje o akcji kwaterunkowej dostępne są pod linkiem.

Czy do rozpoczęcia studiów potrzebuję badań lekarskich?

Wszyscy kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dostarczyć zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów.

Badania lekarskie muszą być wykonane przez dowolnego lekarza specjalistę medycyny pracy. Wykaz placówek wykonujących bezpłatne badania oraz wszystkie szczegóły wraz z ewentualnymi uaktualnieniami przedstawione są na stronie internetowej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.  

Skierowanie należy pobrać z IRK (zakładka: Do pobrania), a wyniki badań dostarczyć do dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć w semestrze zimowym.

Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.